ANAK KA NG

COMMUNITY ART PROJECT IN COLLABORATION WITH THE ORPHANED AND ABANDONED YOUTH OF ISLA CONVALECENCIA
PASIG URBAN ART FOR CHANGE BY BRITISH COUNCIL AND METRO MANILA DEVELOPMENT AUTHORITY, PHILIPPINES

 

In the middle of the Pasig river is an island named Isla de Convalecencia or Island of Convalescence, an island of recovery. Unknown to most, this island is the home of the first social welfare agency in the Philippines known as Hospicio de San Jose. Hospicio functions as a shelter which provides foster care and recovery to a community of orphans, abandoned, and the elderly. 
 
The project is a collaboration with the orphans and abandoned youth of Hospicio; the process and the output aims to encourage their sense of self-identity, explore their concept of home, and reflect their aspirations. Maybe through a collaborative method, we might be able to facilitate a process of their rebirth or regeneration. Because, a place cannot be just solely defined by its urban landscape or its structures, it is also defined by its people – by its community.

Our youth’s regeneration is essential to our urban regeneration. Convalescence is inclusion. 

 

"Para sa lahat ng naiwan at iniwan. Para sa mga nawalan. Para sa mga anak ng puso, utak, at sikmura. Para sa mga anak ng diwa at kaluluwa. Tayong mga nasa walang hanggang pagitan ng paalam at simula. Tayong mga hindi anak ng puta na may diwang hindi mapapatay at hindi mapipigilan. Tayong mga patuloy na magmamahal, maniniwala, at manlalaban."


I.

Nauna ka. Paulit-ulit, gumalaw ka.
Una, pangalawa, gumapang ka. Huminga't kumilos ka.

Binalikan ka. Paulit ulit, hinarap ka.
Pang apat, panglima, tumalikod and isa.
Isa lang sa dalawa. 

At nang pumikit ka, naiwan ka na pala.

May pinaalala.
Anak ka ng

II.

Sa pagitan ng pagsamba at dismaya,
umaatras at umaabante ka. Gitna mo ay akala.

Sa pagitan ng unawa at pangamba,
sumusuko at sumusugod ka. Gitna mo ay bahala.

At kahit mag-isa na, lahat pa rin ginawa.

Tinamaan ka na.
Anak ka ng

III.

Nanahimik. Ngumawa.
Nagdiwang. Nakasira.
Nabingi ka. Narinig ka.

Naputol ka na.

Wala nang nakita.
Anak ka ng

IV.

Bangon na.
Lumipad ka.

May pupuntahan ang luha
ng mga walang pagkakasala.

‘Di ka na mawawala.
Anak ka ng

V.

Tingnan mo sa mga mata,
alam mo na kung sino ka.

Iisang hulma.
Kulay pula.
Malaya.
Sana.

Hindi ka anak ng puta.