ANI NG SINING, ALAB NG SINING
MUSEO NG MAKATI, PHILIPPINES

Ralph Eya